Oferta

Nazwa świadczenia% sumy ubezpieczenia (SU)Wariant 1Wariant 2Wariant 3Wariant 4
SKŁADKA ROCZNA30 zł50 zł70 zł120 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej Świadczenie w wysokości 400% SU 68.000 zł 108.000 zł 160.000 zł 320.000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Świadczenie w wysokości 200% SU 34.000 zł 54.000 zł 80.000 zł 160.000 zł
Zgon ubezpieczonego w NNWŚwiadczenie w wysokości 100 % SU17.000 zł27.000 zł40.000 zł80.000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w NNW w tym uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, oparzenia, odmrożenia, pogryzienia, złamania, skręcenia, zwichnięcia  1 % SU za 1% orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu  170 zł za 1% 270 zł za 1% 400 zł za 1% 800 zł za 1%
Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji  w związku z NNW limit 30 % SU 5.100 zł 8.100 zł 12.000 zł 24.000 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych limit 30% SU 5.100 zł 8.100 zł 12.000 zł 24.000 zł
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu związany z NW  0,4% SU za każdy dzień. Min.2 dni. Płatne od 2 dnia. Limit 90 dni. 68 zł 108 zł 160 zł 320 zł
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu z innej przyczyny niż w wyniku NW (tj. choroby). OBEJMUJE POBYT W SZPITALU W WYNIKU COVID-19 0,2% SU za każdy dzień. Min. 2 dni. Płatne od 2 dnia. Limit 60dni. 34 zł 54 zł 80 zł 160 zł
Świadczenie w związku z nw nieskutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu tzw. bólowe.  Max. 1 świadczenie w ciągu roku polisowego 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW, w tym złamanie lub utrata zęba- dotyczy zębów stałych  0,5% SU za każdy ząb. Limit 300 zł zwrotu kosztu odbudowy 1 zęba 85 zł 135 zł 200 zł 300 zł
Pokąszenia, ukąszenia wymagające hospitalizacji 6% SU jednorazowa kwota pod warunkiem pozostawania Ubezpieczonego w szpitalu min. 2 dni 1.020 zł 1.620 zł 2.400 zł 4.800 zł
Śmierć rodzica/prawnego opiekuna ubezpieczonego w wyniku NW 10% SU 1.700 zł 2.700 zł 4.000 zł 8.000 zł
Wystąpienie nowotworu u ubezpieczonego 20% SU 3.400 zł 5.400 zł 8.000 zł 16.000 zł
Rozszerzenie odpowiedzialności o zwrot kosztów poniesionych w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej naprawy okularów  W wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej świadczenie płatne w kwocie 80 zł – bez orzeczenia uszczerbku na zdrowiu
 W przypadku orzeczenia min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, dodatkowe świadczenie płatne w kwocie 120 zł
80 zł – bez orzeczenia uszczerbku na zdrowiu. W przypadku orzeczenia min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, dodatkowe świadczenie płatne w kwocie 120 zł80 zł – bez orzeczenia uszczerbku na zdrowiu. Min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, dodatkowe świadczenie płatne w kwocie 120 zł 80 zł – bez orzeczenia uszczerbku na zdrowiu. Min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, dodatkowe świadczenie płatne w kwocie 120 zł 80 zł – bez orzeczenia uszczerbku na zdrowiu. Min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, dodatkowe świadczenie płatne w kwocie 120 zł
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego 2% SU 340 zł 540 zł 800 zł 1.600 zł
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki w obronie koniecznej
TAK TAK TAK TAK
Pełna aktywność sportowaTAKTAKTAKTAK
SUMA UBEZPIECZENIA17.000 zł27.000 zł40.000 zł80.000 zł
KUP POLISĘKUP POLISĘKUP POLISĘKUP POLISĘ

Kup polisę dla swojego dziecka

Poszczególne warianty różnią się od siebie wartością kwoty zabezpieczenia ryzyk. Każdy wariant zawiera ubezpieczenie od wyczynowego uprawiania sportu. Sprawdź Pełen Zakres Ochrony.

* Ubezpieczającym w programie NNW24 jest Fundacja Zdrowi i Bezpieczni. Supra Brokers wykonała zapytanie dla wszystkich obsługiwanych samorządów i w ramach zapytania wybrano najlepsza ofertę. Rodzic lub przedstawiciel ustawowy zawiera ubezpieczenie dla swoich dzieci.