Ubezpieczenie szkolne NNW

Możesz zmienić wariant i dodawać osoby ubezpieczone podczas wypełniania formularza. Dane, które zbieramy przekazywane są do zakładu ubezpieczeń w celu zapewnienia ochrony ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia
od*
do*
Dane rodzica / Opiekuna prawnego
Imię*
Nazwisko*
PESEL*
Dokument tożsamości*
Seria i nr dokumentu tożsamości*
Ulica*
Nr*
Mieszkanie
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Adres e-mail*
Nr telefonu*
Wybrany warianty polisy:
Wariant 2
Suma do zapłaty1: 40.25 50 1 Suma do zapłaty wyliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca polisy.
Dane ubezpieczanego dziecka
Imię*
Nazwisko*
Pesel*
Wybrana polisa*
Placówka*
Wpisz fragment nazwy i wybierz z listy
Anuluj

Ubezpieczenie szkolne NNW

Podsumowanie polisy

Przed akceptacją oświadczeń i przejściem do płatności sprawdź dokładnie swoje dane, dane osób ubezpieczonych i wybrane warianty polisy.

Informacje podstawowe
Okres ubezpieczenia:od do
Ubezpieczyciel:UNIQA TU S.A.
Dane osoby ubezpieczającej
Rodzic / Opiekun prawny:Rodzic
Imię i nazwisko:
PESEL:
Dokument tożsamości:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
Adres:
E-mail:
Telefon:
Dzieci
Imię:
Nazwisko:
Pesel:
Polisa:

OŚWIADCZENIA

Zaznacz wszystkie

Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław.
Powrót